EPIKoda

Allpool on RSS voona jooksvalt EPIKoja viimased uudised ja pressiteated – kel soov või vajadus varasemaid sissekandeid näha, saab seda teha EPIKoja kodulehel www.epikoda.ee


 • Sotsiaalkindlustusamet taastab abivahendi hüvitised tööealistele isikutele
  by helen on 16.03.2018 at 09:12

  Peale eelarve ülevaatamist aasta esimeste kuude tarbimise põhjal hakkab Sotsiaalkindlustusamet alates 1. aprillist uuesti hüvitama Euroopa Sotsiaalfondist rahastatavaid abivahendeid, mis on mõeldud tööealistele isikutele. Sotsiaalkindlustusameti abivahendite valdkonna juht Berit Rohtjärve sõnul on ei teki tänaste prognooside kohaselt puudujääki Euroopa Sotsiaalfondi vahendite osas, millest hüvitatakse abivahendeid tööealistele isikutele. „Sellest tulenevalt saame alates 1. aprillist võimaldada tööealistele inimestele soetada […]

 • Ootused kohalikele omavalitsustele hoolekandelise abi korraldamisel on oluliselt suurenenud
  by helen on 14.03.2018 at 12:49

  Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva rõhutas täna alanud linnade ja valdade päevadel kohalike omavalitsuse juhtidele, et sotsiaalvaldkonna arendamine ning inimeste heaolu tagamine peab olema kaasaegse kohaliku omavalitsuse esmaseid eesmärke. „Kohalikud omavalitsused on inimestele kõige lähemal, nad tunnevad oma piirkonna eluolu ja inimeste vajadusi kõige paremini ning oskavad seetõttu ka hätta sattunutele kõige kiiremini kvaliteetset ja asjakohast abi […]

 • Infopäev Põlva päevakeskuses – 20 märtsil
  by helen on 12.03.2018 at 11:16

  Põlvamaa Puuetega Inimeste Koda koostöös Töötukassa ja Eesti Puuetega Inimeste Kojaga korraldab 20. märtsil kell 11.00 Põlva päevakeskuses (Uus tn 2) infopäeva. Arutlusele tulevad: 1. Töövõime hindamine. Põhimõtted, metoodika ja taotlemine. 2. Töövõimetoetus – määrad ja maksmise põhimõtted. 3. Tööalane rehabilitatsioon. 4. Nõustamine töövõime või puude raskusastme hindamise taotlejale. NB! Ajavahemikus 13.00-16.00 pakub EPIKoja nõustaja […]

 • Puudega lastega perede toimetuleku ja vajaduste uuring 2017
  by helen on 12.03.2018 at 09:10

  6. märtsil 2018 esitleti Sotsiaalministeeriumi poolt tellitud puudega lastega perede toimetuleku ja vajaduste uuringut, mille eesmärk oli kaardistada puudega lastega perede majanduslik ja sotsiaalne toimetulek, samuti erinevate puudega lastele suunatud teenuste vajadused ja nende kasutus. Tegemist on 2009. aastal läbiviidud sarnase uuringu kordusega, küsitlustööd viidi läbi 2017. aasta augustis ja septembris ning lapse eest peamiselt […]

 • Grupiline tööharjustus erivajadustega noortele
  by helen on 07.03.2018 at 14:02

  Pakkumine erivajadustega noortele, nimelt otsitakse 10 kuni 15 erivajadusega noort vanuses  18-25 aastat, kes sooviksid osaleda grupilises tööharjutuses. Varjupaikade  MTÜ Tallinna loomade  varjupaik kui ka Rimi Eesti  Food  AS ja  ISS Eesti AS (võimalik, et lisandub tööharjutuse pakkujaid veelgi)  on avatud  erivajadusega  noorte tööharjutuseks, muidugi tingimusel, et tööharjutuse keskkond on noortele sobiv ja noor inimene […]

 • Tutvu variraporti täistekstiga
  by helen on 07.03.2018 at 07:46

  ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni täitmise variraportit „Puuetega inimeste eluolu Eestis“ täistekstiga on võimalik tutvuda SIIN! Eesti ratifitseeris konventsiooni 2012. a ja esitas esimese riikliku aruande ÜRO-le 2015. a. Kuna riigi aruanne keskendus õigusruumi analüüsile ega kajastanud niivõrd puuetega inimeste õiguste kaitse igapäevast praktikat konventsiooni täitmisel, koostas EPIKoda variraporti. EPIKoja 25. aastapäevaks valminud variraport toetub […]

 • Fotonäitus “Teine Vaatenurk”
  by helen on 07.03.2018 at 07:23

  12.märts kell 18:00-20:00 avatakse Positiiv galeriis fotonäitus “Teine Vaatenurk”, mis koosneb nägemispuudega inimeste tehtud fotodest. Autoriteks on Aire Bornschein, Allan Vibur, Julia Kabanova, Katrin Margus, Maia Konikova, Ülle Kirotbek. Nendest osad on pimedad, mõni näeb ainult valgust või on vaegnägija. Üritus toimub Changemakers Academy raames, milles noored teevad koostööd mittetulundusühinguga Põhja-Eesti Pimedate Ühing. Nende ideeks […]

 • Eestis saavad vajalikku abi mitte kõige nõrgemad, vaid kõige tugevamad puudega inimesed
  by helen on 01.03.2018 at 04:48

  Eesti Puuetega Inimeste Koda (EPIKoda) esitleb täna, 1 märtsil kell 14.00 ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni täitmise variraportit „Puuetega inimeste eluolu Eestis“. Eesti ratifitseeris konventsiooni 2012. a ja esitas esimese riikliku aruande ÜRO-le 2015. a. Kuna riigi aruanne keskendus õigusruumi analüüsile ega kajastanud niivõrd puuetega inimeste õiguste kaitse igapäevast praktikat konventsiooni täitmisel, koostas EPIKoda variraporti. […]

 • EPIKoda liitus Connected Health klastriga
  by helen on 20.02.2018 at 20:22

  Veebruari alguses kinnitas EPIKoda oma soovi osaleda Connected Health klastri tegevustes ja arenduses assotsieerunud liikmena. Klastri missiooniks on Eesti tervisevaldkonna ettevõtete globaalse konkurentsivõime suurendamine kasutades tehnoloogiast, ettevõtluskeskkonnast ja koostööst johtuvaid võimalusi. Connected Health klaster toetub kolmele tegevuseesmärgile: Klastri globaalse nähtavuse ja klastri ettevõtete rahvusvahelise müügi suurendamine läbi koordineeritud ühisarendus-, turundus- ja müügitegevuste; Skaleeritavate väärtuspõhiste toodete, […]

 • Uued igapäevaelu toetamise teenuse alaliigid
  by tauno on 20.02.2018 at 08:38

  Alates 2018. aastast on lisandunud riikliku erihoolekandeteenuste raames pakutava igapäevaelu toetamise teenusele lisaks veel kaks teenuse alaliiki suuremat järelevalvet ja toetust vajavatele täisealistele: igapäevaelu toetamise teenus päeva- ja nädalahoiuteenusena ja igapäevaelu toetamise teenus autismispektriga raske või sügava intellektipuudega täisealisele. Igapäevaelu toetamise teenus päeva- ja nädalahoiuteenusena Teenuse eesmärgiks on: vähendada lähedaste hoolduskoormust, toetada nende töötamist ja […]