Abivahendi teatmik

Astangu Keskkonna Kohanduste ja Abivahendite Teabekeskuse poolt on välja antud teatmik.
Teatmikus on abivahendid järjestatud ISO koodide alusel ja teatmiku eesmärk on anda ülevaade 2016. a muutuvast abivahendite loetelust. Teatmik sisaldab infot, mis on vajalik abivahendi tõendi väljakirjutamiseks õigetel alustel.

Link teatmiku allalaadimiseks asub siin:

http://www.abivahendikeskus.astangu.ee/abivahendi-teatmik/abivahendi-teatmiku-allalaadimine/

Skip to content