17. aprill Ülemaailmne Hemofiiliapäev

Pilt: Võrdne juurdepääs kõigile: kõigi veritsushäirete äratundmine, WFH koduleht

Veritsushäired võivad mõjutada inimeste elukvaliteeti ja ohustada nende tervist. Tõstame teadlikkust erinevatest veritsushäiretest- Von Willebrand, hemofiilia, VII faktori puudulikkus jne.

Veritsushäired ei mõjuta mitte ainult haigeid, vaid ka nende lähedasi ning kogukonda laiemalt. Veritsushäired võivad põhjustada korduvaid ja tugevaid verejookse isegi väiksemate vigastuste või protseduuride korral, mis võib viia tõsiste terviseprobleemideni, sealhulgas aneemia või liigeste veritsuseni. Lisaks võivad veritsushäired põhjustada kroonilist valu, puuet ja psühholoogilist stressi.

Seega on oluline, et inimesed pööraksid veritsushäiretele rohkem tähelepanu mitmel põhjusel:

  • Paljud inimesed ei pruugi olla teadlikud veritsushäirete olemasolust, nende sümptomitest ega ravivõimalustest. Teavitustöö ja teadlikkuse suurendamine võib aidata kaasa varakult avastatud veritsushäiretele ja ravida ning vähendada nendega seotud riske.
    Mida varem diagnoositakse ja ravitakse veritsushäireid, seda paremad on tulemused. Varajane sekkumine võib vähendada tüsistuste riski ja parandada patsientide elukvaliteeti.
  • Inimestel, kellel on veritsushäired, võib olla vaja erilist toetust ja mõistmist nii meditsiinilisest kui ka sotsiaalsest seisukohast. Suurem teadlikkus ja mõistmine nende haiguste kohta võivad aidata neil end paremini mõista ja leida vajalikku tuge.
  • Kokkuvõttes võib öelda, et veritsushäiretele tähelepanu pööramine on oluline samm parema tervise ja heaolu suunas nii individuaalsel kui ka ühiskondlikul tasandil. Ainult läbi teadlikkuse, varajase diagnoosimise ja piisava toega saavad veritsushäiretega inimesed elada täisväärtuslikku elu.

Täna 17. Aprillil Hemofiiliapäeval soovime tänada meie ravikeskuse haiglaid Põhja- Eesti Regionaalhaigla, Tallinna Lastehaigla, Tartu Ülikooli Kliinikum ning ka teisi haiglaid Kuressaare haigla, Rapla haigla ja Pärnu haigla.
Soovime pöörata ka tähelepanu ning täname toetuse eest asutusi, kes värvuvad täna punaseks, et tähistada meiega koos ülemaailmset Hemofiiliapäeva. Teletorn, Vabaduse väljak, Tartu kaarsild… kui märkate kuskil punaseks värvunud asutusi, siis andke ka meile sellest foto näol teada.
Erilised tänusõnad ka Ministeeriumide ühishoonele, kes ei saanud täna küll punaseks värvuda, aga jagab see eest meie päeva puhul infot veritsushäiretest ning tõstab teadlikkust inimeste seas.

Märkame kõik koos veritsushäiretega inimesi!

 

Infomaterjali tänase päeva puhul
Eesti Hemofiiliaühingu poster
Info Ministeeriumide ühishoones
Kaasasündinud veritsushäiretega isikute elukvaliteedi uuring

Postitused sotsiaalmeedias ja partneritelt
Instragram
Novo Nordisk

Skip to content