Nordic Meeting 2024 Stockholmis

Sel aastal toimus Nordic meeting Stockholmis, Rootsis 15.03-17.03.2024 ja seal osalesid Eesti Hemofiiliaühingust Annabel Kattai ja Ines Vaide.
Koosoleku juhtmoto oli: “Võrdne ja ohutu tervis ja heaolu kõigile”

Kolme päev jooksul läbiti järgmised teemad:
Esimesel päeval- Rootsi hemofiiliaühingu 60 aasta kogemus. Tutvumine osalejatega läbi organiseeritud individuaalsete vestluste “speed dating”, ühingud olid jaotatud erinevate laudade taha ja said nii rohkem üksteist tundma õppida ning erinevaid lugusid kuulata.

Teisel- Põhipäeval esimeses pooles tutvustati 2015 aastal loodud Nordic Pharmaceutical Forumi tegevusi, probleemidest uute ravimite turule tulekuga ja kättesaadavusega eri riikides, edasistest eesmärkidest.
Päeva teise poole avas Nicklas, kes käis rääkimas oma geeniravi teekonnast olles esimene B hemofiiliaga patsient Rootsist kes selle teekonna ette võttis.
Jätkus EHC ja Põhjamaade edasise ühistöö aruteluga- teemadeks olid rahastus võimalused EHC poolt ning millega EHC tööst on erinevad ühingud rahul ja millega mitte.
Päeva lõpetasime Põhja ja Balti riikide tegevuste tutvustamisega, mis me 2023 aastal tegime ja mida ootame 2024ndast aastast.

Pühapäevased loengud avas Stockholmi laboriarst: dr. Antovic teemaga- kardiovaskulaarsete haiguste risk hemofiiliahaigetel seoses vananemisega.
Päeva lõpetas ravimifirmade “ümarlaud” kus sai kuulda:
-Kellel on VIII. faktori kontsentraate ja kes ravimifirmadest toodab VWD faktoreid.
-Mis ravimifirmad tegelevad uute faktorite tootmisega ning kes arvavad, et tulevikus ei peaks enam ravimikarpides plaastreid olema.
-Saime ka teada, mis ravimifirmad tegelevad Balti ja Põhjamaades ning miks on neile oluline, et veritsushäiretega inimesed saaksid piisava ravi ning mis juhtub siis kui plasmapõhist faktorit enam toota ei saa, ning mis on nende vaatenurk sellele.

Konverentsi lõpetasime uute teadmiste ja tutvustega!

Skip to content